U vindt op deze pagina de Russische routekaart om af te drukken en te downloaden in PDF. De Russische wegenkaart toont het gedetailleerde wegennet, de belangrijkste snelwegen en de vrije snelwegen van Rusland in Europa.

Russische wegenkaart

Kaarten van de wegen in Rusland

Op de Russische routekaart staan alle wegen en hoofdwegen van Rusland aangegeven. Deze routekaart van Rusland stelt u in staat om uw routes voor te bereiden en uw routes te vinden door de wegen van Rusland in Europa. De Russische wegenkaart is te downloaden in PDF, printbaar en gratis.

Rusland heeft een nieuw staatsprogramma goedgekeurd voor de ontwikkeling van zijn hogesnelheidswegennet - Eugene Gerden rapporteert De Russische regering heeft officieel een nieuw staatsprogramma goedgekeurd, dat gericht is op de ontwikkeling van het federale hogesnelheidswegennet in het land. In 1917 legde het wegennet een afstand van minder dan 18.000 mijl (28.968 kilometer) af, zoals het in de Russische wegenkaart wordt genoemd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, de Revolutie, de Burgeroorlog en het oorlogscommunisme verslechterde het wegennet. In 1928 had de Sovjet-Unie 20.000 mijl (32.187 kilometer) aan grindwegen en slechts 6.000 mijl (9.656 kilometer) aan verbeterde of verharde wegen.

In Rusland werden wegen aangelegd om goederen en producten naar de rivierhavens te brengen en om de militaire controle te behouden. Wisselende vorst, sneeuw, dooi, modder en stof belemmerden de ontwikkeling van de wegen. Wegenbouwmaterialen waren schaars op plaatsen zoals je kunt zien in Rusland wegenkaart. De geologie, het weer en het klimaat, samen met de lage bevolkingsdichtheid, vertraagden de aanleg van een functionerend wegennet voor de Russische Revolutie.

De verkeersveiligheid in Rusland is slecht en het aantal verkeersdoden per miljoen inwoners is hoger dan in alle landen van de G8 en de andere BRIC-landen, hoewel het absolute aantal eigenlijk minder is dan in China, India en de VS, zoals blijkt uit de Russische wegenkaart. Bij de beoordeling van het risiconiveau op de Russische wegen (d.w.z. het aantal ongevallen per eenheid) is het 60 keer zo hoog als in Groot-Brittannië.

Russische snelwegkaart

Kaarten van de Russische snelwegen

Op de Russische wegenkaart staan de tol- en vrije snelwegen van Rusland aangegeven. Met deze wegenkaart van Rusland kunt u uw routes op de Russische snelwegen in Europa voorbereiden. De Russische wegenkaart is te downloaden in PDF, printbaar en gratis.

De Russische snelweg, die eigenlijk een reeks van verbonden wegen is, vertegenwoordigt de eerste keer dat men een doorlopend stuk geplaveide weg van St. Petersburg in het uiterste westen van Rusland met Vladivostok in het uiterste oosten kon afleggen. Petersburg in het uiterste westen van Rusland met Vladivostok in het verre oosten. Tegen 2018 was het de bedoeling dat tegen 2021 ongeveer 9.000 kilometer aan snelwegen en wegen in Rusland aan de federale overheid zouden worden overgedragen, voordat er een groot heropbouwproject zou worden uitgevoerd om de wegeninfrastructuur van het land en de nationale economie een impuls te geven. De trend zal zich na 2021 voortzetten met een bijkomende 8.300 km aan wegen die eigendom worden van de federale overheid. Federale snelwegen zijn meestal van veel betere kwaliteit in Rusland, zoals het in de Russische wegenkaart wordt genoemd, en de overdracht van eigendom zal de wederopbouw en de bouw ervan versnellen, aldus de autoriteiten.

Er komt een nieuwe snelweg van de Kazachse naar de Wit-Russische grens, zoals u kunt zien op de Russische wegenkaart. Deze snelweg staat bekend als de Meridian Highway en zal aansluiten op Chinese projecten die bedoeld zijn om tussen China en Europa te lopen. Het Russische deel van het project zal 2000 kilometer van het Russische grondgebied beslaan (gelijk aan ongeveer driekwart van de breedte van de Verenigde Staten). Rusland hoopt te profiteren van de douanerechten op vracht en de tolgelden die over de weg worden geïnd en de economie van de omliggende regio's te stimuleren door banen te scheppen en het vervoer te vergemakkelijken.

Het Russische snelwegsysteem blijft grotendeels gecentraliseerd in het westen. In het oosten heeft de decentralisatie van de nederzettingen en de moeilijke fysieke omstandigheden de aanleg en het onderhoud van het wegennet bemoeilijkt. De Lena Highway, bijvoorbeeld, bijgenaamd de "Highway from Hell", is een federale snelweg die 1.235 km (767 mi) van noord naar zuid loopt in het oosten van Siberië, zoals je kunt zien op de kaart van de Russische snelweg. Tot 2014 was het slechts een onverharde weg, die in de zomer vaak veranderde in een onbegaanbaar, modderig moeras.